Töötajad

Taavi Duvin, direktor, taavi.duvin@sadalapk.edu.ee

Evelii Viik, klassiõpetaja (ajutiselt õppetööst eemal)

Kirsika Saan, klassiõpetaja

Priit Tali, muusika, inglise keel

Vete Hainsoo, klassiõpetaja, vetekas@gmail.com

Tauri Punder, tehnoloogiaõpetus, tauripunder@gmail.com

Age Aruste, majandusjuhataja-sekretär, andmekaitsespetsialist, age.aruste@mail.ee

Kaili Kalm, klassiõpetaja, eripedagoog

Nele Sõmer, klassiõpetaja

Sille Kirjutaja, lasteaiaõpetaja, sillekirjutaja@hot.ee

Ethel Ottenson, lasteaiaõpetaja

Aivi Laur, lasteaiaõpetaja

Maarika Käär, õpetaja abi

Teele Teppan, õpetaja abi

Age Nork, õpetaja abi

Relika Kliimak, pikapäevarühma õpetaja, relika.kliimak@mail.ee

Leelo Katt, koristaja, leelokatt@hot.ee

Viktor Nikolajev, majahoidja

Karmen Mihkels, kokk, karmen.mihkels@gmail.com