Kooli üle teostab järelvalvet:

Tartu Tervisekaitsetalitus 
Jõgevamaa osakond
tervisekaitseametnik
Iivi Meksi, vaneminspektor
telefon: 77 68 800 

Päästeamet 
Lõuna tuleohutuse kontrollbüroo
Arvo Jõgiste, juhtivinspektor
telefon: 77 68 317 

Haridus- ja Teadusministeerium 
Munga 18, 50088 Tartu
Katrin Ohakas, välishindamisosakond
E-post: katrin.ohakas@hm.ee