Sadala kandi esimese õpetaja kohta pajatab rahvaluule järgmist:

Tuimõisas elanud üks mees nimega Poomi Toomas. See mõistnud tähti kokku lugeda, teised keegi seda ei mõistnud. Ükskord öelnud ta lastele: „Homme hommikul kui ma sarve puhun, siis tulge kõik minu juurde, ma hakkan teile tähti õppama.“ Teisel hommikul kui ta sarve puhkunud, tulnud kõik lapsed tema juurde. Siis ta hakanud neile tähti õppama ja sõnu kokku lugema. Kõige esimesed sõnad olnud: „Ipi-ipp“ ja „Epi-epp“. Tema olnudki kõige esimene koolmeister. See lugu juhtus siis, kui Laius-Tähkvere mõisapiirkonnas koole veel ei olnud. 

 

Esimese kooli kohta, mis asus Pedasi külas Eeriku talu maadel, on teateid 1766. aastast. Edaspidi rajati koole mitmetesse ümberkaudsetesse küladesse, näiteks tegutsesid koolid Tuimõisas, Leedis, Reastveres, Ookatkul, Näduveres, Kodismaal, Metsakülas, Aosillas, Sadalas.

 

Tänaseks päevaks töötab eelpool loetletud koolidest vaid Sadala Kool, mis alustas õppetööd 1897. aastal 11. märtsil Leedi vanas koolimajas. Sadalas algas samal aastal kivist koolimaja ning kõrvalhoone (saun-ait-laut) ehitamine. Mõlemad hooned valmisid 1898. aastal ning 30. augustil toimus uue koolimaja sisseõnnistamise pidu.  1903. aastal ehitati koolimaja juurde puumaja õpetajatele korteriteks ning 1959. aastal valmis kahekordne juurdeehitis seoses keskkooli klasside komplekteerimisega. Kõik eelpool loetletud hooned on tänase päevani säilinud ning tegemist on kooliajaloolises mõttes huvitava vaatamisväärsusega.

 

Sadala Kool sai alguse tänu rahvaalgatusele. Nimelt pöördusid juba 1881. aastal Laius-Tähkvere valla peremehed kihelkonna koolivalitsuse poole palvega, et valda loodaks tütarlastele mõeldud kõrgemat haridust andev kool.2 Laius-Tähkvere 2-klassiline naisministeeriumikool alustas tööd küll palju hiljem, nimelt 1897. aastal. Omal ajal, kui see avati, oli tegemist Balti kubermangudes ainulaadse kooliga, mis pälvis suurt tähelepanu. Seda põhjusel, et maapiirkonnas avati kool, mis andis kõrgemat haridust ainult tütarlastele. 

1907. aastal muudeti kool segakooliks.

                                                                      

 1. Maasik, T. (1967).  Koolide tegevus endises Laius-Tähkvere vallas 18.sajandist kuni 20.sajandi alguseni.

 2. Kõpp, J. (1937). Laiuse kihelkonna ajalugu.