Hoolekogu

Nele Sõmer
lasteaia lastevanemate esindaja

esimees

Liisa Katt
vilistlaste esindaja

aseesimees

Jaak Tõks
kooli lastevanemate esindaja

liige

Tiina Teppan
kooli pidaja esindaja

liige

Vete Hainsoo
õppenõukogu esindaja

liige

Sille Kirjutaja
lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja

liige

Liivar Põldkivi
kooli toetava organisatsiooni esindaja

liige