E
S
M
A
S
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel eesti keel eesti keel matem inglise keel inglise keel
8.30-9.15
2. muusika muusika matem käsitöö ja tehnoloogia õpetus
9.25-10.10
3. matem keh.kasv keh.kasv käsitöö ja tehnoloogia õpetus
10.20-11.05
4. eesti keel matem eesti keel loodus loodus loodus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  eesti keel inglise keel inglise keel matem matem
12.20-13.05
6.
    kunst eesti keel eesti keel kunst
13.15-14.00
7.
        kirjandus vene keel
14.05-14.50
T
E
I
S
I
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. matem eesti keel matem eesti keel muusika inglise keel
8.30-9.15
2. eesti keel inimese õp inimese õp keh.kasv keh.kasv keh.kasv
9.25-10.10
3. arvut arvuti loodus matem matem loodus
10.20-11.05
4. eesti keel eesti keel eesti keel arvuti inglise keel arvuti
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  matem arvuti matem inimese õp inimese õp
12.20-13.05
6.
          ühiskond
13.15-14.00
7.
         
14.05-14.50
K
O
L
M
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel matem muusika muusika ajalug ajalugu
8.30-9.15
2. kunst kunst eesti keel eesti keel muusika muusika
9.25-10.10
3. matem loodus matem loodus loodus loodus
10.20-11.05
4. matem eesti keel matem eesti keel eesti keel eesti keel
11.15-12.00
söögivahetund
5.
    kunst kunst matem matem
12.20-13.05
6.
        kirjandus vene keel
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
N
E
L
J
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel matem eesti keel matem inglise keel inglise keel
8.30-9.15
2. kunst kunst keh.kasv keh.kasv keh.kasv matem
9.25-10.10
3. keh.kasv keh.kasv muusika muusika ajalugu ajalugu
10.20-11.05
4. muusika muusika kunst inglise keel kunst kirjandus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  eesti keel inglise keel   matem eesti keel
12.20-13.05
6.
          vene keel
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
R
E
E
D
E
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel kodulugu eesti keel matem kodulugu matem
8.30-9.15
2. loodus eesti keel loodus eesti keel eesti keel eesti keel
9.25-10.10
3. kunst kunst inglise keel inglise keel matem matem
10.20-11.05
4. keh.kasv keh.kasv keh.kasv rahvam rahvam kirjandus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
      keh.kasv keh.kasv keh.kasv
12.20-13.05
6.
           
13.15-14.00