E
S
M
A
S
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. kunst kunst matem matem inglise keel inglise keel
8.30-9.15
2. muusika muusika eesti keel käsitöö ja tehnoloogia õpetus
9.25-10.10
3. keh.kasv keh.kasv keh.kasv käsitöö ja tehnoloogia õpetus
10.20-11.05
4. eesti keel inimese õp inimese õp keh.kasv keh.kasv keh.kasv
11.15-12.00
söögivahetund
5.
    inglise keel inglise keel matem vene keel
12.20-13.05
6.
      eesti keel muusika muusika
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
T
E
I
S
I
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. loodus eesti keel loodus loodus loodus eesti keel
8.30-9.15
2. matem loodus kunst kunst matem loodus
9.25-10.10
3. arvuti arvuti matem matem ajalugu ajalugu
10.20-11.05
4. eesti keel eesti keel matem arvuti eesti keel arvuti
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  matem arvuti   matem matem
12.20-13.05
6.
          vene keel
13.15-14.00
7.
 
 
 
 
 
14.05-14.50
K
O
L
M
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. kunst kunst eesti keel eesti keel inglise keel matem
8.30-9.15
2. eesti keel matem loodus loodus eesti keel matem
9.25-10.10
3. matem eesti keel muusika muusika matem eesti keel
10.20-11.05
4. eesti keel  kodulugu eesti keel eesti keel kodulugu inglise keel
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  eesti keel inglise keel inglise keel kirjandus kirjandus
12.20-13.05
6.
    eesti keel   ajalugu ajalugu
13.15-14.00
7.
          ühiskond
14.05-14.50
N
E
L
J
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti k muusika muusika matem eesti k loodus
8.30-9.15
2. kunst kunst matem muusika muusika matem
9.25-10.10
3. muusika keh.kasv keh.kasv keh.kasv keh.kasv vene keel
10.20-11.05
4. matem eesti keel kunst matem kunst eesti keel
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  matem eesti keel eesti keel loodus matem
12.20-13.05
6.
        inglise keel inglise keel
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
R
E
E
D
E
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel eesti keel inglise keel matem kirjandus kirjandus
8.30-9.15
2. matem eesti keel kunst inglise keel matem kunst
9.25-10.10
3. eesti keel matem eesti keel eesti keel inimese õp inimese õp
10.20-11.05
4. keh.kasv keh.kasv keh.kasv rahvam rahvam loodus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
      keh.kasv keh.kasv keh.kasv
12.20-13.05
6.
           
13.15-14.00