E
S
M
A
S
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. arvuti arvuti inglise keel matem inglise keel vene keel
8.30-9.15
2. kunst eesti keel eesti keel inglise keel kunst inglise keel
9.25-10.10
3. keh. kasv keh. kasv keh. kasv käsitöö ja tehnoloogia õpetus
10.20-11.05
4. muusika muusika matem käsitöö ja tehnoloogia õpetus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
    eesti keel eesti keel muusika eesti keel
12.20-13.05
6.
      keh. kasv keh. kasv keh. kasv
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
T
E
I
S
I
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel matem arvuti eesti keel muusika muusika
8.30-9.15
2. matem eesti keel eesti keel inglise keel matem inglise keel
9.25-10.10
3. eesti keel eesti keel muusika muusika kirjandus kirjandus
10.20-11.05
4. muusika muusika matem arvuti matem arvuti
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  loodus loodus   ajalugu ajalugu
12.20-13.05
6.
        inglise keel matem
13.15-14.00
7.
          ühiskond
14.05-14.50
K
O
L
M
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel matem matem eesti keel eesti keel eesti keel
8.30-9.15
2. keh. kasv keh. kasv keh. kasv rahvamuusika rahvamuusika kirjandus
9.25-10.10
3. loodus kunst kunst matem loodus matem
10.20-11.05
4. matem eesti keel inglise keel loodus matem loodus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  eesti keel eesti keel   inglise keel vene keel
12.20-13.05
6.
      ajalugu
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
N
E
L
J
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. matem matem matem eesti keel matem inglise keel
8.30-9.15
2. eesti keel keh. kasv muusika muusika keh. kasv loodus
9.25-10.10
3. kunst kodulugu keh. kasv keh. kasv kodulugu kunst
10.20-11.05
4. eesti keel eesti keel eesti keel inglise keel eesti keel vene keel
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  kunst kunst matem loodus matem
12.20-13.05
6.
    inglise keel matem ajalugu matem
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
R
E
E
D
E
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel matem matem eesti keel kirjandus eesti keel
8.30-9.15
2. matem inimese õp inimese õp loodus matem loodus
9.25-10.10
3. kunst eesti keel eesti keel kunst inimese õp inimese õp
10.20-11.05
4. eesti keel kunst kunst matem eesti keel matem
11.15-12.00
söögivahetund
5.
      keh. kasv keh. kasv keh. kasv
12.20-13.05
6.
           
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50