E
S
M
A
S
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. loodus eesti keel loodus loodus loodus kirjandus
8.30-9.15
2. matem eesti keel arvuti käsitöö ja tehnoloogia õpetus
9.25-10.10
3. keh.kasv keh.kasv keh.kasv käsitöö ja tehnoloogia õpetus
10.20-11.05
4. eesti keel matem eesti keel eesti keel eesti keel matem
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  loodus inglise keel matem eesti keel loodus
12.20-13.05
6.
    kunst inglise keel matem kunst
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
T
E
I
S
I
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. muusika muusika eesti keel eesti keel ajalugu ajalugu
8.30-9.15
2. eesti keel eesti keel matem matem kirjandus eesti keel
9.25-10.10
3. eesti keel matem muusika muusika matem matem
10.20-11.05
4. kunst kunst loodus loodus inglise keel matem
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  eesti keel kunst matem kunst kirjandus
12.20-13.05
6.
        loodus inglise keel
13.15-14.00
7.
 
 
 
 
 
14.05-14.50
K
O
L
M
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. arvuti arvuti matem matem inimese õp inimese õp
8.30-9.15
2. matem inimese õp inimese õp arvuti matem arvuti
9.25-10.10
3. eesti keel muusika muusika eesti keel eesti keel ühiskond
10.20-11.05
4. kunst kunst inglise keel keh.kasv keh.kasv keh.kasv
11.15-12.00
söögivahetund
5.
    eesti keel inglise keel inglise keel inglise keel
12.20-13.05
6.
          vene keel
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
N
E
L
J
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel inglise keel inglise keel
8.30-9.15
2. kunst kunst matem muusika muusika loodus
9.25-10.10
3. muusika keh.kasv keh.kasv keh.kasv keh.kasv vene keel
10.20-11.05
4. matem eesti keel kunst kunst matem eesti keel
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  matem eesti keel   muusika muusika
12.20-13.05
6.
        ajalugu ajalugu
13.15-14.00
7.
          matem
14.05-14.50
R
E
E
D
E
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel kirjandus kirjandus
8.30-9.15
2. eesti keel  kodulugu matem matem kodulugu loodus
9.25-10.10
3. matem matem inglise keel inglise keel matem matem
10.20-11.05
4. keh.kasv keh.kasv keh.kasv rahvam rahvam vene keel
11.15-12.00
söögivahetund
5.
      keh.kasv keh.kasv keh.kasv
12.20-13.05
6.
           
13.15-14.00