Pikapäevarühma päevakava

12.35 – 14.05

Mängud, jalutuskäik õues

14.05 – 14.50

Ettevalmistus õppetundideks              

15.00 – 15.20

Eine

15.20 – 16.45

Tegevused vastavalt õpetaja tööplaanile