E
S
M
A
S
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti k matem matem matem loodus loodus
8.30-9.15
2. matem eesti k inglise k matem eesti k eesti k
9.25-10.10
3. keh.kasv keh.kasv loodus eesti k inimese õp inimese õp
10.20-11.05
4. matem kunst/tööõp eesti keel loodus ajalugu ajalugu
11.15-12.00
söögivahetund
5.
eesti k   matem keh. kasv keh. kasv keh. kasv
12.20-13.05
6.
    keh. kasv   inglise k eesti k
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
T
E
I
S
I
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti k eesti k eesti k eesti k kirjandus kirjandus
8.30-9.15
2. kunst/tööõp matem matem kunst matem matem
9.25-10.10
3. matem loodus inglise k matem ajalugu vene k
10.20-11.05
4. eesti k keh.kasv keh. kasv informaatika eesti k informaatika
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  kunst/tööõp kunst/tööõp keh. kasv keh. kasv inglise k
12.20-13.05
6.
    eesti k eesti k kodulugu loodus
13.15-14.00
7.
          ajalugu
14.05-14.50
K
O
L
M
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti k matem muusika muusika matem matem
8.30-9.15
2. muusika muusika matem kästitöö ja tehnoloogia õpetus
9.25-10.10
3. loodus eesti k kunst/tööõp kästitöö ja tehnoloogia õpetus
10.20-11.05
4. kunst/tööõp keh. kasv keh. kasv rahvamuusika eesti k matem
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  kodulugu eesti k inglise k muusika vene k
12.20-13.05
6.
    koori laul    
13.15-14.00
7.
        rahva muusika
14.05-14.50
N
E
L
J
A
P
Ä
E
V
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. matem eesti k eesti k loodus eesti k eesti k
8.30-9.15
2. keh. kasv matem matem eesti k matemaatika matem
9.25-10.10
3. eesti k inimeseõp inimeseõp matem loodus loodus
10.20-11.05
4.   kunst/tööõp eesti k inglise k kirjandus matem
11.15-12.00
söögivahetund
5.
  eesti k kunst/tööõp matem inglise k ühiskonnaõp
12.20-13.05
6.
          inglise k
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50
R
E
E
D
E
 

1. klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

 

1. eesti k eesti k rahvamuusika eesti k matem vene k
8.30-9.15
2. kunst/tööõp eesti k arvutiring keh. kasv keh. kasv keh. kasv
9.25-10.10
3. informaatika informaatika muusika muusika inglise k inglise k
10.20-11.05
4. muusika muusika inglise k inglise k matem kirjandus
11.15-12.00
söögivahetund
5.
        kunst kunst
12.20-13.05
6.
        muusika muusika
13.15-14.00
7.
           
14.05-14.50