Töötajad

Angela Saksing, direktori kt, angela.saksing@gmail.com

Ethel Ottenson, direktor, ethel.ottenson@gmail.com (lapsehoolduspuhkusel)

Evelii Viik, klassiõpetaja, eveliiviik@gmail.com

Mare Talve, muusika, maretalve@gmail.com

Taavi Duvin, informaatika, taavi.duvin@mail.com

Vete Hainsoo, klassiõpetaja, vetekas@gmail.com

Tauri Punder, tehnoloogiaõpetus, tauripunder@gmail.com

Age Aruste, haldusspetsialist, age.aruste@mail.ee

Mariliis Merusk, logopeed-eripedagoog, mariliismerusk@gmail.com

Tiina Valk, klassiõpetaja, tiina.valk@mail.ee

Sille Kirjutaja, lasteaiaõpetaja, sillekirjutaja@hot.ee

Jevgenia Novak, lasteaiaõpetaja, meri78@list.ru

Maarika Käär, õpetaja abi, maarica@hot.ee

Relika Kliimak, pikapäevarühma õpetaja, relika.kliimak@mail.ee

Leelo Katt, koristaja, leelokatt@hot.ee

Ülle Kliimak, koristaja, ylle.kliimak@mail.ee

Sulev Ottenson, majahoidja, sulev.ottenson@online.ee

Karmen Mihkels, abitööline, karmen.mihkels@gmail.com