Hoolekogu

Liisa Katt
liisakatt3@gmail.com
toetava organisatsiooni esindaja

esimees

Andres Meos
andres@herentes.ee
lapsevanemate esindaja lasteaiast

aseesimees

Jana Õim
lapsevanemate esindaja koolist

liige

Tiina Teppan
kooli pidaja esindaja

liige

Taavi Duvin
õppenõukogu esindaja

liige

Jevgenia Novak
õppenõukogu esindaja- alusharidus

liige

Jane-Ly Reidolf
kooli vilistlaste esindaja

liige